Các bậc tam cấp đều ốp đá.

Hướng dẫn tính giá xây nhà theo m2 đơn giản 2022

✅ Ví dụ thứ 1

👉 Móng băng tính bằng từ 30% cho đến 50% đơn giá xây thô.
👉 Diện tích thi công xây dựng các tầng tính 100% đơn giá.

Ví dụ: Quy mô công trình xây dựng nhà phố 3 tầng mặt tiền 5m, sâu 20m

 • Chiều rộng 5m
 • Chiều dài 20m
 • 3 tầng
 • Đơn giá xây trọn gói là: 4.500.000đ/m2.
 • Đơn giá xây thô 2.800.000đ/m2.

Cách tính giá xây dựng là:

 • Diện tích một sàn là 5 x 20 = 100m2
 • Móng tính 50% đơn giá xây thô/m2 = 2.800.000đ x 50% x 100m2 = 140.000.000đ.
 • Diện tích sử dụng 100m2 x 3 tầng = 300m2 x 4.500.000đ = 1.350.000.000đ.
 • Tổng giá thành thi công xây dựng là: 140.000.000đ + 1.350.000.000đ = 1.490.000.000đ (Một tỷ bốn trăm chín mươi triệu đồng).

✅ Ví dụ thứ 2

👉 Móng băng từ 10% đến 25% đơn giá xây thô.
👉 Diện tích thi công xây dựng các tầng tính 100% đơn giá.
👉 Mái chéo BTCT từ 30% đến 50% đơn giá.

Ví dụ: Quy mô công trình nhà phố 3 tầng mái chéo bê tông cốt thép, mặt tiền 5m, sâu 20m.

 • Chiều rộng 5m
 • Chiều dài 20m
 • 3 tầng, có mái chéo BTCT
 • Đơn giá trọn gói là: 4.500.000đ/m2.
 • Đơn giá xây thô 2.800.000đ/m2.

Cách tính giá xây dựng là:

 • 300m2 sử dụng + phần mái Bê tông cốt thép 30%/đơn giá + chi phí móng băng 25%/đơn giá xây thô.
 • Diện tích 1 sàn là 5 x 20 = 100m2
 • Móng tính 25% đơn giá xây thô/m2 = 2.800.000đ x 25% x 100m2 = 70.000.000đ.
 • Diện tích sử dụng 100m2 x 3 tầng = 300m2 x 4.500.000đ = 1.350.000.000đ.
 • Sân thượng mái BTCT (mái chéo) tính 30% đơn giá/m2 là: 4.500.000đ x 30% x 100m2 = 135.000.000đ
 • Tổng giá thành xây dựng là: 135.000.000đ + 1.350.000.000đ + 70.000.000đ = 1.555.000.000đ (Một tỷ năm trăm năm mươi năm triệu đồng).

✅ Ví dụ thứ 3

👉 Móng băng tính bằng từ 30 đến 50% đơn giá
👉 Diện tích xây dựng các tầng tính 100%
👉 Ban công tính 70% đơn giá
👉 Phần mái tính 20- 50%

Ví dụ: Quy mô công trình nhà phố 3 tầng mái chéo BTCT, mặt tiền 5m, sâu 20m, đua hai ban công sâu 1,2m

 • Chiều rộng 5m
 • Chiều dài 20m
 • 3 tầng, có mái chéo bê tông cốt thép
 • Đua hai ban công sâu 1,2m
 • Chi phí công nhân: 1.050.000đ/m2
 • Đơn giá trọn gói là: 4.500.000đ/m2.
 • Đơn giá xây thô 2.800.000đ/m2

Cách tính giá xây dựng là:

 • Móng băng: 5 x 20 x 30% = 30 m2
 • Diện tích sử dụng: 5 x 20 x 3 x 100% = 300m2
 • Ban công: 5 x 1,2 x 70% x 2 = 8,4 m2
 • Mái chéo BTCT: 5 x 21,2 x 30% = 31,8 m2
 • Tổng diện tích xây dựng: 30 + 300 + 8,4 + 31,8 = 370,2 m2

Chi phí công nhân (áp dụng đối với chủ đầu tư chỉ thuê nhân công): 370,2 x 1.050.000 = 388.710.000 đ, đối với công trình trong ngõ hẻm sâu chi phí nhân công có thể nhân với hệ số 1,1.

 • Chi phí xây thô: 370,2 x 2.800.000 = 1.036.560.000đ
 • Chi phí trọn gói: 370,2 x 4.500.000 = 1.665.900.000đ

[sc name=”congtyxaydungquangngai” ][/sc]